Projekt: Ivanka Konývková
Zastavěná plocha: 149,9 m2
Realizace: 07-08/2013

Základová deska rodinného domu  – Radim