Projekt: Ilona Koutová
Zastavěná plocha: 245,5 m2
Realizace: 10-11/2014

Základová deska rodinného domu  – Radim okres Kolín