Projekt: Jiří Kučera
Zastavěná plocha: 98,4 m2
Realizace: 03/2017

Základová deska rodinného domu  – Praha Třeboradice