Projekt: Ing. Karel Sommer
Zastavěná plocha: 215 m2
Realizace: 07/2011

Základová deska rodinného domu  – Poříčany