Projekt: Jaromír Petránek
Zastavěná plocha: 111,6 m2
Realizace: 03/2017

Základová deska rodinného domu  – Chmeliště